Rady a postrehy

 
Domový vodovod pitnej vody

Najčastejšie sa vedie ako vetvový. Tvorí ho jedno prívodné potrubie ...Vedenie potrubia

Potrubie sa vedie v stene všade tam, kde záleží na čistote a vzhľade miestnosti.


Všetky remeselné práce pod jednou strechou

Mapa stránky | Kontakt

Domový vodovod pitnej vody

 

Najčastejšie sa vedie ako vetvový. Tvorí ho jedno prívodné potrubie, ktoré sa ležatým potrubím v budove rozvetvuje, stúpajúcim potrubím sa dostáva do vyšších poschodí a v každom podlaží opäť ležatým potrubím k jednotlivým výtokom. Spôsoby uloženia potrubia sú rozmanité a ich voľba závisí od požiadaviek prístupnosti a ľahkej výmeny potrubných častí, od druhu budovy, od účelu priestoru, cez ktoré sa potrubie ukladá, aj od účelu priestorov, cez ktoré sa potrubie vedie.

Ležaté potrubie sa vedie v zemi, v stenách alebo pod omietkou, pod stopom alebo v kanáloch. Toto potrubie stúpa v sklone 0,5 % od prípojky k jednotlivým stúpajúcim potrubiam, má byť čo najkratšie a podľa možností rovné. V pivniciach sa ukladajú pokiaľ možno pod stropom, pričom treba dať pozor na dostatok miesta na otváranie okien. Aby bolo potrubie chránené pred mrazom, neukladá sa do obvodových múrov, do múrov na schodiská, ani do múrov nechránených vnútorných priestorov. Potrubie sa proti chladu izoluje izolačnými pásmi alebo špeciálnymi izolačnými skružami, ktoré sa navliekajú na potrubie pri realizácii rozvodov.

Zvislé rozvody, teda stúpajúce, sa vedú voľne popri stene, v ryhách, pod omietkou alebo v inštalačnej šachte. Celá sústava by mala mať zvislé potrubia rozložené tak, aby boli odbočky k jednotlivým výtokom čo najkratšie. Potrubie menšej svetlosti (1/2“) má byť prístupné v prípade opravy. Najvyššie miesto stúpajúceho potrubia má zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil. Pred jednotlivými výtokmi pri zriaďovacích predmetoch sú osadené uzatváracie ventily, ktorými možno uzavrieť výtok a vymeniť či opraviť batériu.

Odporúčame ďalšie články

Copyright © 2006 Internetmarket